دی 29, 1397 بدون دیدگاه

طبق ضوابط فنی بهره برداری از تجهیزات LPD  هر گونه تغییر در فرکانس، افزایش توان و اتصال آنتن هوایی یا ایستگاهی به این تجهیزات ممنوع و تخلف محسوب میشود ولی راهکاری که وجود دارد این است که در صورتی که دستگاههای دیگر شما محدوده فرکانسی 433 مگاهرتز را پوشش میدهد اقدام به تنظیم آنها در فرکانس های آزاد اعلام شده در قانون تجهیزات LPD نمایید.