بیسیم، قانون بیسیمهای اختصاصی، سازمان تنظیم مقررات

قانون بیسیم های اختصاصی

قانون استفاده از بیسیم‌ هاي اختصاصی و غیرحرفه‌اي

فروردین 5, 1397 آموزش / قوانین و استانداردها بدون دیدگاه

قانون استفاده از بیسیمهاي اختصاصی و غیرحرفهاي(آماتوري) ماده 1 -براي دایر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیوئی اختصاصی و یا غیرحرفهاي باید قبلاً از وزارت پست و تلگراف تلفن پروانه دریافت شود. تبصره– ایستگاه ارتباط رادیوئی عبارتست از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که براي ارتباط رادیوئی […]

ادامه مطلب