خدمات ما

طراحی، پیاده سازی، نگهداری و آموزش در زمینه شبکه های رادیویی و ارتباطات سیار
سایت های خیره کننده

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،متن‌های و تا صرفاً یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است

آخرین فن آوری های جدید

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،متن‌های و تا صرفاً یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است

انعطاف پذیری و عملکرد

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،متن‌های و تا صرفاً یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است

روند طراحی زیبا

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،متن‌های و تا صرفاً یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است

کار تیم هیجان انگیز

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،متن‌های و تا صرفاً یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است

دستگاه های بزرگ

معمولاً طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،متن‌های و تا صرفاً یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است

آنچه ما انجام می دهیم

خدمات گروه مهندسی ترکیبی از علم و تجربه پرسنل را شامل میشود و رعایت استاندارد ها در پیاده سازی و خدمات جز اصول اولیه این مجموعه است.
محمد جغفری

معمولاً طراحان گرافیک یا صاحب‌کار که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است

مونا زارع

معمولاً طراحان گرافیک یا صاحب‌کار که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است

محمد شاکر

معمولاً طراحان گرافیک یا صاحب‌کار که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است

مهدیه اکبری

معمولاً طراحان گرافیک یا صاحب‌کار که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است

انواع روشهای ارائه خدمات نگهداری شبکه

قرارداد نوع اول

تومان34000

معمولاً طراحان گرافیک یا صاحب‌کار که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است
 • 1 وب سایت رایگان
 • 500 گیگابایت حافظه
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه رایگان با برنامه سالانه
 • 75 آدرس ایمیل
انتخاب بسته

قرارداد نوع دوم

تومان29000

معمولاً طراحان گرافیک یا صاحب‌کار که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است
 • 1 وب سایت رایگان
 • 500 گیگابایت حافظه
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه رایگان با برنامه سالانه
 • 75 آدرس ایمیل
انتخاب بسته

محبوبترین

قرارداد نوع دوم

تومان27000

معمولاً طراحان گرافیک یا صاحب‌کار که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است
 • 1 وب سایت رایگان
 • 500 گیگابایت حافظه
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه رایگان با برنامه سالانه
 • 75 آدرس ایمیل
انتخاب بسته

ارائه فاکتور

تومان21000

معمولاً طراحان گرافیک یا صاحب‌کار که صفحهٔ یا صفحه‌بندی شده است
 • 1 وب سایت رایگان
 • 500 گیگابایت حافظه
 • پهنای باند نامحدود
 • دامنه رایگان با برنامه سالانه
 • 75 آدرس ایمیل
انتخاب بسته