گروه مهندسی پِرکامز نمایندگی فروش تجهیزات بیسیم هایترا در ایران.

بیسیم POC

یسیم POC (Push-to-Talk over Cellular) جزو گروه تجهیزات حرفه‌ای به حساب آمده که بر بستر شبکه‌های APN، LTE و اینترنت کار نموده و با توجه به قوانین کشور در حال حاضر برای خرید نیاز به پروانه بهره‌برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ندارند.