گروه مهندسی پِرکامز نمایندگی فروش تجهیزات بیسیم هایترا در ایران.

تجهیزات PMR

بیسیم PMR (Private Mobile Radio) جزو گروه تجهیزات حرفه‌ای به حساب آمده و با توجه به قوانین کشور برای خرید نیاز به پروانه بهره‌برداری معتبر از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی دارند.