هایترا

هایترا

انواع بیسیم دستی، خودرویی و تکرار کننده هایترا


آداپتور بلوتوث ADA-01
اطلاعات بیشتر

آنتن GPS بیسیم خودرویی هایترا GPS04
اطلاعات بیشتر

باطری بیسیم دستی موتورولا GP300
اطلاعات بیشتر

باطری بیسیم دستی موتورولا GP328/GP338
اطلاعات بیشتر

باطری بیسیم دستی هایترا BL2008
اطلاعات بیشتر

باطری بیسیم دستی هایترا BL2010
اطلاعات بیشتر

بیسیم خودرویی هایترا MD655
اطلاعات بیشتر

بیسیم خودرویی هایترا MD785 G
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD405
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD415
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD505
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD565
اطلاعات بیشتر