گروه مهندسی پِرکامز نمایندگی فروش تجهیزات بیسیم هایترا در ایران.

رادیوآماتوری

تجهیزات رادیوآماتوری ویژه رادیوآماتورهای مبتدی تا حرفه‌ای دارای مجوز در کشور ایران