لوازم جانبی

لوازم جانبی

لوازم جانبی بیسیم دستی و خودرویی


آداپتور بلوتوث ADA-01
اطلاعات بیشتر

آنتن GPS بیسیم خودرویی هایترا GPS04
اطلاعات بیشتر

باطری بیسیم دستی موتورولا GP300
اطلاعات بیشتر

باطری بیسیم دستی موتورولا GP328/GP338
اطلاعات بیشتر

باطری بیسیم دستی هایترا BL2008
اطلاعات بیشتر

باطری بیسیم دستی هایترا BL2010
اطلاعات بیشتر

شارژر 6 خانه هایترا MCA08
اطلاعات بیشتر

شارژر سریع بیسیم دستی هایترا CH10A04
اطلاعات بیشتر

شارژر سریع بیسیم دستی هایترا CH10A07
اطلاعات بیشتر

کابل برق بیسیم خودرویی موتورولا HKN4137A
اطلاعات بیشتر

کابل برق بیسیم خودرویی هایترا PWC10
اطلاعات بیشتر

کابل برق تکرارکننده هایترا PWC11
اطلاعات بیشتر