گروه مهندسی پِرکامز نمایندگی فروش تجهیزات بیسیم هایترا در ایران.

شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

توسعه، بهینه سازی و افزایش پوشش شبکه

موقعیت جغرافیایی طرح:

کلیه امور و حوادث برق در سطح شهرستان اصفهان، جرقویه، رامشه، هرند و کوهپایه

پیمانکار اصلی:

شرکت پوشش ارتباط پرشین

فعالیت های اجرایی طرح:

  • اصلاح تنظیمات شبکه و کلیه بیسیم‌ها
  • راه‌اندازی دو سایت تکرارکننده
  • افزودن ارتباط ایستگاه‌های رامشه، حسن آباد، جرقویه، هرند، کوهپایه و منطقه سپاهان شهر به پوشش شبکه
  • نگهداری و انجام سرویس‌های روتین شبکه
  • انجام تعمیرات تجهیزات
  • جابجایی و نصب ایستگاه‌ها