گروه مهندسی پِرکامز نمایندگی فروش تجهیزات بیسیم هایترا در ایران.

شرکت صنایع پتروشیمی اصفهان

slide-2feca5b
slide-f145459
slide-444258c
slide-f4fec89

اهداف طرح:

توسعه و افزایش پوشش شبکه رادیویی بیسیم

موقعیت جغرافیایی طرح:

اصفهان، منطقه صنعتی صنایع نفتی

پیمانکار اصلی:

پوشش ارتباط پرشین

فعالیت های اجرایی طرح:

  • فروش، تنظیم و تحویل بیسیم‌های دیجیتال دستی
  • نصب و راه‌اندازی ایستگاه تکرارکننده