قانون بیسیم های اختصاصی

رادیو آماتوری چیست ؟

آذر 9, 1398 آموزش / قوانین و استانداردها / مقالات علمی بدون دیدگاه

متن زیر گزیده ای از آئین نامه اجرایی بیسیم های غیر حرفه ای میباشد : قسمت دوم- راديو آماتوريفصل اول – تعاریفماده 34 – راديو آماتوري: نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي تبادل اطلاعات علمي و عملي و بررسي هاي فني ارتباطي بين راديو آماتورهاي مجاز در دنيا […]

ادامه مطلب  
قانون بیسیم های اختصاصی

نحوه صدور پروانه تاسیس و بهره‌برداری از شبکه رادیویی بیسیم (سرویس متحرک خشکی باند VHF)

خرداد 5, 1398 آموزش / قوانین و استانداردها بدون دیدگاه

نحوه دریافت مجوز بیسیم

ادامه مطلب  
قانون بیسیم های اختصاصی

قانون استفاده از بیسیم‌ هاي اختصاصی و غیرحرفه‌اي

فروردین 5, 1397 آموزش / قوانین و استانداردها بدون دیدگاه

قانون استفاده از بیسیمهاي اختصاصی و غیرحرفهاي(آماتوري) ماده 1 -براي دایر کردن هر ایستگاه ارتباط رادیوئی اختصاصی و یا غیرحرفهاي باید قبلاً از وزارت پست و تلگراف تلفن پروانه دریافت شود. تبصره– ایستگاه ارتباط رادیوئی عبارتست از یک یا چند فرستنده و گیرنده و ادوات مربوطه که براي ارتباط رادیوئی […]

ادامه مطلب