دی 29, 1397 بدون دیدگاه

یک از الزامات خرید تجهیزات PMR داشتن مجوز یا در واقع پروانه بهره برداری شبکه میباشد که در چندین صفحه شامل محدوده جغرافیایی استفاده از تجهیزات، فرکانس، پهنای باند شبکه، اطلاعات فنی دیگر و تعداد دستگاه دستی، خودرویی، ایستگاه ثابت و تکرارکننده ای که بهره بردار مجاز به خرید آن است میباشد و تنها مرجع صدور آن سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور میباشد که کلیه سازمانها دولتی، غیره دولتی، نظامی و انتظامی جهت استفاده و ایجاد شبکه موظف به اخذ مجوز از این سازمان میباشند.