مرداد 31, 1398 بدون دیدگاه

با توجه به اینکه در این تجهیزات جهت ارسال و دریافت از بستر اینترنت یا شبکه استفاده میشود نیاز به دریافت هیچگونه مجوزی برای استفاده از آن نیست.