تقویت کننده موبایل
خرداد 22, 1399 آموزش بدون دیدگاه

تقویت کننده آنتن موبایل یا ریپیتر چیست ؟

درصد نفوذ موبايل آنقدر بالا رفته كه نياز به ارتباط تبديل به یک ضرورت شده است و با توجه به توسعه ای که این روزها در شهرهای بزرگ رخ میدهد و با توجه به بروز رسانی سیستم های مخابراتی، سیگنال موبایل در مناطق مختلف شهر دچار تغیرات میشود. ضعف پوشش سیگنال موبایل نیاز روز افزون به تجهیزات تقویت آنتن موبایل را افزایش میدهد.

ساخت و سازها و همچنین برج های بلند همه روزه باعث ضعیف شدن سیگنال موبایل میشود.که با توجه به نیاز به ارتباطات تقویت آنتن موبایل در این مناطق ضروری میباشد.

تقویت کننده یک آمپلی فایر آنالوگ می باشد که سیگنال رادیویی در باند فرکانسی تلفن همراه از BTS دریافت و آن را به صورت دو طرفه تقویت می کند و عمدتاً در سیگنالینگ تغییری ايجاد نميكند، تقویت کننده‌های امواج تلفن همراه شامل دو دسته کلی اکتیو و پسیو هستند که در اینجا نوع اکتیو مورد بررسی قرار میگیرد.

دستگاهای تقویت آنتن موبایل از توان‌های 1 وات تا 40 وات قابل عرضه بوده و معمولاً به تجهیزاتی که در فضاهای باز و وسیع استفاده می‌شود رپیتر یا تکرارکننده و به تجهیزاتی که در محیط‌های بسته و کوچک استفاده میشود بوستر می‌گویند. 

یک تقویت کننده آنتن موبایل در نگاه اول از دو مورد حائز اهمیت می باشد :
1. گین دستگاه
2. توان دستگاه
گین : گین دستگاه عبارت است از میزان تقویت سیگنال خروجی نسبت به سیگنال ورودی یا به زبان ساده می توان گفت در حالت نرمال بدون در نظر گرفتن توان ریپیتر سیگنال خروجی حاصل جمعی از سیگنال ورودی به اضافه گین دستگاه می باشد که معمولا این عدد بین 95db تا 105db است ، البته در این معادله خروجي دستگاه از تقویت کننده آنتن موبایل بيشتر نخواهد شد.

توان : توان ریپیتر در دو مسیر Uplink و Downlink متفاوت می باشد و معمولا توان نامی تقویت کننده آنتن موبایل برمبنای توان Downlink نام گذاری می شود ، توان ریپیتر در زبان ساده عبارت است از گین مفید دستگاه که این گین مشخص می کند که خروجی دستگاه در توانهای مثبت تا چه میزان قابل افزایش می باشد یا به عبارت دیگر توان ریپیتر درحالت ماکزیمم چند dbm خواهد بودکه این عدد به صورت معادل و به وات بیان می شود .

 تکرار کننده تلفن همراه شامل انواع مختلفی به شرح ذیل می‌باشد که بسته به شرایط از آن استفاده می‌گردد: 

 • ریپیترهای Wide Band
 • ریپیترهای ABS
 • ریپیترهای Channel Selective
 • ریپیترهای Frequency Shifting
 • ریپیترهای Fiber Optic

 مشکلاتی که در برقراری ارتباط توسط تلفن همراه ایجاد می‌گردد: 

 • قطع شدن تماس پس از برقراری ارتباط
 • قطع شدن لحظه‌ای در حین مکالمه
 • برقرار نشدن تماس و عدم پخش صدای بوق و پیام Network Busy
 • قطع شدن کامل سیگنال پس از ورود به ساختمان یا منطقه خاص
 • اکو شدن صدا در زمان برقراری تماس
 • کامل بودن سطح سیگنال در عین حال داشتن تماس از دست رفته، قطع شدن تماس