POC
فروردین 9, 1397 آموزش / ارتباطات رادیویی بدون دیدگاه

بگیر و صحبت کن به انگلیسی (Push-to-talk) که به آن بگیر و انتقال بده (press-to-transmit) هم می‌گویند خدمتی است که در آن با فشردن یک دکمه ارتباطات از حالت دریافت به حالت ارسال تغییر می‌کند. این خدمات در شبکه تلفن همراه یکی از سرویسهایی است که هم‌ اکنون توسط بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده تلفن همراه و تولید کننده گوشی‌های موبایل ارائه می‌شود. این خدمات به کاربران اجازه می‌دهد تا در محدوده شبکه سلولی، به صورت فرد به فرد یا فرد به گروه و به‌ طور مستقیم با یکدیگر مکالمه صوتی برقرار نمایند. در این تماس‌ها، مکالمات به سرعت ارسال و دریافت شده و هیچ زمانی برای پاسخ دادن به یک تماس یا دریافت آن تأخیر نمی‌یابد. بطوریکه مشترکین با فشردن و نگه داشتن یک کلید می‌توانند صدای خود را بدون فاصله به گوش مخاطب مورد نظر و یا گروهی از مخاطبان که از قبل تعیین نموده‌اند برساند.

این خدمت توسط تاکسی های کشور ترکیه در حال استفاده میباشد و کلیه رانندگان در شبکه تلفن همراه با گروه خود که از قبل برای اوپراتور تلفن همراه مشخص شده است با فشردن یک دکمه در تماس هستند.