تقویت کننده موبایل
فروردین 7, 1397 آموزش بدون دیدگاه

تقویت آنتن موبایل چیست

تقویت آنتن موبایل چیست؟ دستگاه  که سرویس های موبایل را که بصورت دیتا سوار بر امواج استاندارد موبای می باشد و آن را تکرار می کند را دستگاه تقویت آنتن موبایل می گویند . در واقع تقویت انتن موبایل میتواند سیگنال های موبایل راکه در باند استاندارد موبایل قرار دارند، تکرارکند.این دستگاه میتواند در مکان هایی که اصلا فرکانس موبایل در آنجا وجود ندارد یا نمی رسد راانتقال دهد.
چرا از تقویت آنتن موبایل استفاده می کنیم؟

بدون داشتن ارتباط با جهان که بسیاری از ترقعی ها و آسایش  زندگی مبتنی برآن است، رشد جوامع بشری امکان پذیر نمیباشد. امروزه در دنیایی زندگی میکنیم که ارتباطات جدا نشدنی از زندگی ما شده است. تلفن همراه یکی از مهمترین و پرکاربردترین ابزارهایی است که امروزه مورد استفاده همگان قرار گرفته است. تقویت کننده آنتن موبایل موجب میشود تا در محیط هایی که سیگنال موبایل ضعیف است به راحتی تقویت شود و قابل استفاده باشد. استفاده از دستگاه تقویت کننده آنتن موبایل یکی از بهترین راه ها برای ایجاد کامل پوشش آنتن موبایل میباشد.امروزه با توجه به گسترش جمعیت و در برخی از موارد وجود عوارض زمین امکان ایجاد پوشش کامل آنتن موبایل بسیار کاری عبث شده است. در این زمان ها می توان از تقویت آنتن موبایل استفاده نمود.اهمیت استفاده از تلفن همراه در بیشتر تجارت ها و حتی در موارد پزشکی ، امنیتی و غیره جایگاه ویژه ای پیدا نموده است و باعث کیفیت آن نیز شده است.