بیسیم های خودرویی هایترا

برای خرید این تجهیزات نیاز به پروانه بهره برداری از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی میباشد.

بیسیم خودرویی هایترا MD655
اطلاعات بیشتر

بیسیم خودرویی هایترا MD785 G
اطلاعات بیشتر