اخذ مجوز رادیوئی

http://www.raaraa.store/imply/[TRANSLITN]-287.html یکی از فعالیت های این شرکت تهیه طرح توجیهی جهت درخواست مجوز بهره برداری شبکه های رادیوئی و تکمیل و تهیه اطلاعات و مستندات فنی لازم در این زمینه و ارائه آن به سازمان تنظیم مقررات رادیوئی (به نمایندگی از کارفرمایان) میباشد که با توجه به دانش فنی و تجربه متخصصان ما در این حوزه موجب تسریع در امر اخذ مجوز رادیوئی میگردد.