واکی تاکی TEAF-192

http://www.visotsky.ru/conversation/asbest-kupit-zakladku-amfetamin-fen.html طیف ۱۹۲ تنها واکی تاکی مجاز در ایران