آنتن GPS بیسیم خودرویی هایترا GPS04

آنتن GPS بیسیم خودرویی هایترا GPS04


آنتن GPS مدل GPS04 به طور خاص برای استفاده با رادیو های  DMR خودرویی و همچنین برای رادیو های نوع TETRA  طراحی شده است.
دسته بندی: ,
مجموعه جدید

محصولات مرتبط


بیسیم دستی هایترا PD505
اطلاعات بیشتر

تکرار کننده هایترا RD965
اطلاعات بیشتر

بیسیم دستی هایترا PD415
اطلاعات بیشتر

میکروفن بیسیم خودرویی هایترا SM16A1/SM16A2
اطلاعات بیشتر