دکل و متعلقات

سیستم ارت

source پیاده سازی ارت دکل شامل: – خفاری و حمل نخاله – بنتونیت و مواد کاهنده مقاومت زمین – میله ارت – کابل مسی روکش دار و بدون روکش – کلمپ و اتصالات – بنتونیت و مواد کاهنده – دریچه بازدید – شینه مسی و مواد احیاء کننده چاه ارت

ادامه مطلب »