ماه: آذر 1398

قانون بیسیم های اختصاصی

رادیو آماتوری چیست ؟

آذر 9, 1398 آموزش / قوانین و استانداردها / مقالات علمی 5 دیدگاه

متن زیر گزیده ای از آئین نامه اجرایی بیسیم های غیر حرفه ای میباشد : قسمت دوم- راديو آماتوريفصل اول – تعاریفماده 34 – راديو آماتوري: نوعي ارتباط راديويي است كه به منظور خودآموزي تبادل اطلاعات علمي و عملي و بررسي هاي فني ارتباطي بين راديو آماتورهاي مجاز در دنيا […]

ادامه مطلب